Llei 85/1978, de 28 de desembre (BOE 11, de 12 de gener de 1979), de les reials ordenances de les forces armades


Tractat III Dels deures i drets
Títol V Dels deures i drets del militar. Dels deures i drets civils i polítics


Article 187
En els actes i relacions de servei els components de les Forces Armades faran servir el castellà, idioma oficial de l'Estat.
En activitats militars combinades o per necessitats tècniques es podran fer servir altres idiomes.